Imieniny: Pelagii, Oktawiana, Feliksa

Wydarzenia: Światowy Dzień Meteorologii

Polska

Życzenia Przewodniczącego Episkopatu podczas spotkania Pary Prezydenckiej z przedstawicielami Kościołów i związków wyznaniowych

arcybiskup Stanisław gądecki z przedstawicielami innych wyznań fot. Episkopat.pl

Trzeba, aby nasze spojrzenie napełniło się twarzami ukraińskich braci i sióstr, którzy przeżywali te święta w ciemnościach, w zimnie lub z dala od swoich domów – powiedział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, podczas noworocznego spotkania Pary Prezydenckiej z przedstawicielami Kościołów i związków wyznaniowych oraz mniejszości narodowych i etnicznych obecnych w Polsce. Spotkanie miało miejsce 25 stycznia 2023 r. w Pałacu Prezydenckim.

 

Przewodniczący Episkopatu w swoim przemówieniu nawiązał do wojny w Ukrainie i powiedział o potrzebie solidarności z cierpiącymi z jej powodu. „Niech Chrystus uczyni nas gotowymi do konkretnych gestów solidarności, aby pomóc cierpiącym i oświecić umysły tych, którzy mają władzę, aby uciszyć broń i położyć kres tej bezsensownej wojnie!” – podkreślił. Przypomniał też swój list do patriarchy Cyryla, w którym zaapelował do sumień Rosjan. Jak wyznał, ton odpowiedzi świadczył o tym, że „również Cerkiew rosyjska nie ma zamiaru uznać autonomii Ukrainy”.

„Najbardziej cieszę się z tego, nie daliśmy się podzielić w sprawie gościnności, jaką nasi rodacy okazali Ukraińcom, głównie matkom i dzieciom” – powiedział Przewodniczący Episkopatu. Przywołał też wizytę solidarności z Ukrainą, jaką razem z Prymasem Polski i Metropolitą Lubelskim złożył we Lwowie, Kijowie i Buczy w dniach 17-20 maja.

Abp Gądecki w dalszej części przemówienia powiedział też o smutku związanym ze śmiercią papieża seniora Benedykta XVI. Przywołał też jego nauczanie o tym, że bezpośredni udział w życiu politycznym wchodzi w zakres misji i odpowiedzialności osób świeckich. „Działalność tę świeccy prowadzą na własny rachunek, nie obarczając nią swoich duszpasterzy czy biskupów. Jednakże „autonomia sfery doczesnej” – z której korzystają świeccy zaangażowani w życiu politycznym – dotyczyć może wyboru konkretnej strategii działania w polityce, nie dotyczy zaś autonomii w sferze wyborów moralnych. Katolik obecny w życiu politycznym nie może zatem opowiadać się za rozwiązaniami sprzecznymi z nauką Kościoła, sprzecznymi z zasadami etycznymi bądź godzącymi w godność człowieka” – powiedział.

Na zakończenie wystąpienia abp Gądecki przekazał Prezydentowi RP, jego rodzinie oraz wszystkim współpracownikom życzenia pokoju i szczęśliwego nowego roku.

Źródło:
;