Imieniny: Ulryka, Bonawentury, Kamila

Wydarzenia:

Logo

Zasady korzystania z logo FRANCISZKANSKA3.PL


1.    Logo FRANCISZKANSKA3.PL  udostępniane jest bezpłatnie.
2.    Logo FRANCISZKANSKA3.PL  może być wykorzystywane wyłącznie w celu poinformowania o współpracy z redakcją portalu oraz za pisemną zgodą (zapytanie należy wysłać na adres: fra3@idmjp2.pl),  na takich nośnikach jak: strony internetowe, ulotki, plakaty, foldery, gazetki reklamowe oraz inne wydawnictwa drukowane, elektroniczne i multimedialne.
3.    Podmiot zamierzający korzystać z logo FRANCISZKANSKA3.PL  zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszymi Zasadami korzystania z logotypu.
4.    Akceptacja niniejszych Zasad następuje w chwili wysłania zapytania o zgodę na wykorzystanie logotypu FRANCISZKANSKA3.PL na adres redakcji: fra3@idmjp2.pl
5.    Podmiot korzystający z logo FRANCISZKANSKA3.PL jest zobowiązany do zachowania warunków graficznych (proporcje wymiarów, kolorystyka, rozmieszczenie elementów, tło, itp.) oraz integralności informacji tekstowych w nich zawartych lub im towarzyszących, jak również do respektowania praw autorskich i praw własności związanych z logo.
6.    Redakcja FRANCISZKANSKA3.PL zastrzega sobie prawo kontrolowania korzystania z przez podmioty zewnętrzne oraz żądania natychmiastowego zaprzestania korzystania z logo w każdym czasie bez podania przyczyny.

 

Pliki do pobrania:

Logo CDR

Logo PDF