Imieniny: Franciszka, Ksawerego, Kasjana

Wydarzenia: Dzień Niepełnosprawnych

Kalendarium Jana Pawła II

1 grudnia

W 1945 roku Karol Wojtyła rozpoczyna pracę w charakterze młodszego asystenta na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

W 1989 roku odbyła się audiencja Jana Pawła II dla Michaiła Gorbaczowa. Witając gościa, Papież powiedział: W obecnej chwili czynię moim oczekiwanie milionów Pańskich współobywateli, a wraz z nimi milionów obywateli świata, że prawo do wolności sumienia, które stanie się przedmiotem obrad Rady Najwyższej (ZSRR), przyczyni się do zagwarantowania wszystkim wierzącym możliwości pełnego korzystania z wolności religijnej, które – jak wielokrotnie przypominałem – jest fundamentem wszystkich innych wolności.