Imieniny: Wincentego, Wodzislawa, Marcina

Wydarzenia: Dzień Czerwonego Kapturka

Kalendarium Jana Pawła II

12 października

W 1954 roku prorektor KUL ks. prof. S. Płodzień powierza ks. dr. hab. Karolowi Wojtyle wykłady zlecone na Wydziale Filozoficznym w roku akademickim 1954/1955, a mianowicie: 1 godz. tyg. - „Historia doktryn etycznych”, 2 godz. tyg. - proseminarium.

 

  • W 1980 roku Ojciec Święty spotkał się z rodzinami z całego świata.
  • W 1989 roku trwała piąta pielgrzymka na Daleki Wschód. 12 października w Indonezji papież odprawił Msza św. w Dili, w Timorze Wschodnim na Błoniach Trzech Jezior (uczestniczyło w niej ok. 100 tys. osób), a w Dżakarcie spotkał się z przedstawicielami świata nauki i kultury na uniwersytecie Atma Jaya. Struktura wyznaniowa Indonezji jest zróżnicowana. Większość mieszkańców Indonezji wyznaje islam. Występują też wspólnoty protestanckie, hinduistyczne i buddyjskie. Katolicy stanowią tylko 3,5% ogółu ludności. Katolicka większość występuje na wyspie Flores oraz na Timorze Wschodnim, dawnej portugalskiej kolonii zaanektowanej przez Indonezję w 1975 r. Dlatego jeden z wątków papieskiej homilii był poświęcony pokojowemu współistnieniu wielu wyznań na terenie jednego kraju. Wolność religijna wyrasta wprost z godności ludzkiej, której gwarantem jest Bóg. Wolność religijna zapewnia państwu pokój. Po raz drugi temat ten został poruszony w czasie spotkania z przedstawicielami różnych religii.
  • W 1991 roku Jan Paweł II rozpoczął podróż do Brazylii. W dniach 12-21 października 1991 roku papież odwiedził zachodnią część kraju. W swoich przemówieniach nawiązywał do problemów wiary i moralności oraz do sytuacji społeczno-gospodarczej Brazylijczyków. Nieraz podejmował problem nędzy dotykającej znaczną część społeczeństwa – nie tylko poprzez słowa, ale też odwiedzając najuboższe dzielnice. Istotnym wydarzeniem była beatyfikacja s. Pauliny od Serca Jezusa Konającego, założycielki Małych Sióstr Niepokalanego Poczęcia. W homilii papież ukazał brazylijską zakonnicę jako wzór świętości, która kształtuje się w codziennym życiu, w pracy dla innych i która jest owocem jedności z Bogiem. Ojciec Święty wziął również udział w XII Krajowym Kongresie Eucharystycznym „Eucharystia a ewangelizacja”.