Imieniny: Iwony, Dezyderego, Kryspina

Wydarzenia: Światowy Dzień Żółwia

Kalendarium Jana Pawła II

17 kwietnia

17 kwietnia 2003 roku została opublikowana ostatnia encyklika autorstwa bł. Jana Pawła II – "Ecclesia de Eucharistia".

 

Kościół żyje dzięki Eucharystii [Ecclesia de Eucharistia vivit]. Ta prawda wyraża nie tylko codzienne doświadczenie wiary, ale zawiera w sobie istotę tajemnicy Kościoła. Na różne sposoby Kościół doświadcza z radością, że nieustannie urzeczywistnia się obietnica: «A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata» (Mt 28, 20). Dzięki Najświętszej Eucharystii, w której następuje przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Pana, raduje się tą obecnością w sposób szczególny. Od dnia Zesłania Ducha Świętego, w którym Kościół, Lud Nowego Przymierza, rozpoczął swoje pielgrzymowanie ku ojczyźnie niebieskiej, Najświętszy Sakrament niejako wyznacza rytm jego dni, wypełniając je ufną nadzieją.

Tak brzmią pierwsze zdania tego papieskiego dokumentu o Eucharystii w życiu Kościoła. Co ciekawe, mimo że podejmuje on temat bezpośrednio związany z katolicką wiarą, jest on skierowany nie tylko do biskupów, do kapłanów i diakonów, do zakonników i zakonnic, do katolików świeckich, ale także  jak większość encyklik Jana Pawła II  do wszystkich ludzi dobrej woli.

W Roku Wiary, który obecnie przeżywamy, warto po raz kolejny, a może po raz pierwszy, sięgnąć po ten ważny dokument.