Imieniny: Bazylego, Bernardyna, Aleksandra

Wydarzenia: Międzynarodowy Dzień Płynów Do Naczyń

Kalendarium Jana Pawła II

21 sierpnia

W 1997 roku Jan Paweł II udał się do Francji z pielgrzymką, której głównym punktem był udział w XII Światowych Dniach Młodzieży w Paryżu. Była to 79. zagraniczna podróż apostolska papieża.

 

Tematem ŚDM w 1997 roku były słowa: "Nauczycielu, gdzie mieszkasz? Chodźcie, a zobaczycie" (J 1, 38-39). W nocnym czuwaniu oraz Mszy Świętej na zakończenie spotkania wziął udział ponad milion młodych ludzi ze 160 krajów świata. Była to liczba przewyższająca wszelkie przewidywania – optymistyczne dane mówiły o 250 tys. osób. Ludzkie kalkulacje i dziennikarskie proroctwa okazały się jednak zawodne. Młodzi pokazali światu swój entuzjazm i radość ze spotkania z Chrystusem.

Ojciec Święty mówił wówczas do młodzieży zgromadzonej na hipodromie Longchamp pod Paryżem: „Wy jesteście nadzieją świata – wy, którzy pragniecie, by świat stawał się coraz piękniejszy, by opierał się na wartościach moralnych i duchowych, które dają wolność i prowadzą nasze kroki ku wieczności. (…) Jesteście naśladowcami tych młodych ludzi, którzy z gałązkami oliwnymi w dłoniach szli przed Chrystusem wjeżdżającym do Jerozolimy i wznosili okrzyki na Jego cześć. Dzisiaj wy, młodzi ze wszystkich kontynentów, wyznajecie wiarę w Chrystusa, który jednoczy nas w radosnej wspólnocie dialogu i solidarności, i razem zmierzacie ku szczęściu, którym On nas obdarza”.

Na zakończenie Światowych Dni Młodzieży Jan Paweł II zapowiedział rychłe ogłoszenie św. Teresy z Lisieux Doktorem Kościoła.

Obok ŚDM ważnym wydarzeniem była uroczysta Msza Święta w paryskiej katedrze Nôtre-Dame, podczas której Jan Paweł II beatyfikował współzałożyciela Konferencji św. Wincentego à Paulo, apostoła miłosierdzia, Fryderyka Ozanama.