Imieniny: Wandy, Zenona

Wydarzenia: Dzień Ojca

Kalendarium Jana Pawła II

4 października

4 października rozpoczęły się dwie zagraniczne podróże apostolskie Jana Pawła II.

 

  • W 1986 roku papież udał się do Francji. Pielgrzymka – w dniach 4-7 października – prowadziła śladami takich świętych jak o. Antoni Chevrier (beatyfikowany wówczas przez Jana Pawła II), św. Maria Małgorzata Alacoque, św. Franciszek Salezy, a zwłaszcza św. Jan Maria Vianney. Kulminacyjnym punktem tej podróży była bowiem wizyta w Ars i uczczenie 200. rocznicy urodzin tego świętego proboszcza. W Ars miały miejsce także papieskie rekolekcje dla kapłanów, w których uczestniczyło ponad 2500 osób (biskupów, księży, diakonów, kleryków oraz członków ich rodzin). Na trasie tej pielgrzymki znalazło się również Taizé, gdzie Ojciec Święty spotkał się z młodzieżą i tamtejszą ekumeniczną wspólnotą braci.
  • W 1995 roku, od 4 do 9 października, papież przebywał z pielgrzymką w Stanach Zjednoczonych. Odwiedził wówczas Nowy Jork, Newark i Baltimore. Najważniejszym wydarzeniem była wizyta Jana Pawła II w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych z okazji 50. rocznicy jej powstania. W swoim przemówieniu papież szczególnie wiele miejsca poświęcił wolności, zwracając uwagę na kwestię odpowiedzialnego korzystania z tego daru. W USA Ojciec Święty mówił również o prawie każdego człowieka do życia, zwłaszcza dzieci nienarodzonych, ludzi starszych i niepełnosprawnych. Wasz kraj jawi się na scenie światowej jako wzorzec społeczeństwa demokratycznego, o wysokim stopniu rozwoju. Od samego początku Stany Zjednoczone są przystanią dla kolejnych pokoleń nowych przybyszów. Mężczyźni, kobiety i dzieci przybywają tutaj ze wszystkich zakątków ziemi, tu budują sobie nowe życie i tworzą społeczeństwo bogate różnorodnością etniczną i rasową, oparte na wspólnej wizji ludzkiej godności i wolności. Na zakończenie dodał: Ameryka będzie nadal krajem nadziei, jeśli pozostanie krajem wolności i sprawiedliwości dla wszystkich.
  • W 2002 roku Jan Paweł II przewodniczył uroczystym nieszporom ekumenicznym w Bazylice św. Piotra z okazji z okazji 700. rocznicy urodzin św. Brygidy Szwedzkiej, współpatronki Europy. W nabożeństwie uczestniczyła następczyni szwedzkiego tronu księżniczka Wiktoria, a także m.in. polscy biskupi: Józef Wróbel z Helsinek, Czesław Kozoń z Kopenhagi i Tadeusz Gocłowski z Gdańska.