Imieniny: Henryka, Wlodzimierza, Dawida

Wydarzenia: Dzień bez Telefonu Komórkowego

Kalendarium Jana Pawła II

8 czerwca

W 1987 roku rozpoczęła się trzecia pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny pod hasłem „Do końca ich umiłował”. Była to zarazem 35. zagraniczna podróż apostolska papieża.

 

  • W dniach 8-14 czerwca 1987 roku Ojciec Święty odwiedził Lublin, Majdanek, Tarnów, Kraków, Szczecin, Gdynię, Gdańsk, Częstochowę, Łódź i Warszawę.

Wiodącym tematem papieskich przemówień była Eucharystia. W tym czasie trwał bowiem w Polsce II Krajowy Kongres Eucharystyczny. Na jego zakończenie, ostatniego dnia pielgrzymki, w Warszawie miała miejsce beatyfikacja bp. Michała Kozala, męczennika z obozu w Dachau. Wcześniej, w Tarnowie, Jan Paweł II wyniósł na ołtarze również Karolinę Kózkównę, która zginęła z rąk carskiego żołnierza w obronie swojego dziewictwa.

W czasie tej pielgrzymki papież nauczał, pocieszał, krzepił, ukazywał drogi wyjścia, stawiał wysoko poprzeczkę. Szczególną wymowę miała obecność Jana Pawła II na Wybrzeżu. Tam padły pamiętne słowa: „Jakże doniosły jest fakt, że to właśnie słowo solidarność zostało wypowiedziane tutaj, nad polskim morzem. Solidarność wyzwala walkę, ale nigdy nie jest to walka przeciw drugiemu, dążąca do zniszczenia człowieka. Jest to walka o człowieka, o jego prawa, o jego prawdziwy postęp: walka o dojrzalszy kształt życia ludzkiego” (w Gdyni); „Solidarność to znaczy: jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem, niesione we wspólnocie. A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu. I nigdy brzemię dźwigane przez człowieka samotnie, bez pomocy drugich. Nie może być walka silniejsza od solidarności” (w Gdańsku). W pamięci zostało również spotkanie na Westerplatte z młodzieżą, do której papież mówił: „Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie może nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie może się uchylić. Nie może zdezerterować. Wreszcie – jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić, tak jak to Westerplatte, w sobie i wokół siebie. Tak obronić – dla siebie i dla innych”. Ojciec Święty także gestami pokazał, że solidaryzuje się ze swoim narodem. Przy gdańskich Trzech Krzyżach oddał hołd ofiarom Grudnia 1970 r., a w stolicy modlił się przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki, zamordowanego 3 lata wcześniej przez funkcjonariuszy SB. W Lublinie Jan Paweł II odwiedził Katolicki Uniwersytet Lubelski, gdzie przez długie lata wykładał oraz obóz koncentracyjny, zwany potocznie Majdankiem. W tym samym mieście udzielił sakramentu kapłaństwa 46 diakonom. Z kolei w Łodzi podczas Mszy Świętej sprawowanej przez papieża 1600 dzieci przystąpiło po raz pierwszy do Pierwszej Komunii świętej.

  • W 1979 roku podczas pierwszej pielgrzymki do Polski papież odwiedził Nowy Targ i Kraków

NOWY TARG: Lotnisko sportowe - msza św. (kilkaset tys. pielgrzymów, głównie górali). Na ołtarzu znajdowała się cudowna figura Matki Bożej Ludźmierskiej

KRAKÓW: Katedra wawelska-spotkanie z uczestnikami Synodu Archidiecezji • Skałka - spotkanie z przedstawicielami świata nauki, kultury oraz ze studentami

  • W 1991 roku podczas czwartej pielgrzymki do Polski papież odwiedził Płock i Warszawę

PŁOCK: Spotkanie z wiernymi

WARSZAWA: Zamek Królewski - spotkanie z Prezydentem RP Lechem Wałęsą • Katedra - nabożeństwo dziękczynne z okazji 200. rocznicy Konstytucji 3 maja • Nawiedzenie katediy polowej • Bazylika Najświętszego Serca Jezusa - msza św. na rozpoczęcie II Ogólnopolskiego Synodu Plenarnego • Spotkanie z korpusem dyplomatycznym • Teatr Wielki - spotkanie z przedstawicielami świata kultury

  • W czasie szóstej pielgrzymki do Polski w 1997 roku papież był w Krakowie

KRAKÓW: Spotkanie z premierem Włodzimierzem Cimoszewiczem • Błonia-Msza św. kanonizacyjna bł. Jadwigi Królowej (ponad 1,5 min osób). Koronacja obrazu Matki Bożej Zwycięskiej z Kozielska • Anioł Pański • Spotkanie z biskupami • Spotkanie z władzami miasta i województwa krakowskiego • Kolegiata św. Anny - spotkanie z rektorami wszystkich polskich uczelni z okazji 600-lecia Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego • Uniwersytet Jagielloński - Collegium Maius - spotkanie z profesorami i studentami • Spotkanie z aktorami

  • W 1999 roku podczas siódmej pielgrzymki do Polski papież odprawił mszę w Ełku dla 250 tys. wiernych