Imieniny: Anieli, Petroneli

Wydarzenia: Dzień Bociana Białego

Kalendarium Jana Pawła II

22 listopada

W kontekście dzisiejszej daty warto wspomnieć o kilku wydarzeniach z pontyfikatu Jana Pawła II.

 

22 listopada 1981 roku została ogłoszona adhortacja apostolska "Familiaris consortio", która była owocem prac V Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów poświęconego rodzinie chrześcijańskiej we współczesnym świecie.

Adhortacja przedstawia stanowisko Kościoła katolickiego w kwestii rodziny. We wprowadzeniu czytamy: "Kościół, świadomy tego, że małżeństwo i rodzina stanowią jedno z najcenniejszych dóbr ludzkości, pragnie nieść swoją naukę i zaofiarować pomoc tym, którzy znając wartości małżeństwa i rodziny, starają się pozostać im wierni; tym, którzy w niepewności i niepokoju poszukują prawdy; i tym, którzy niesłusznie napotykają na przeszkody w realizowaniu własnej wizji rodziny. Podtrzymując pierwszych, oświecając drugich i wspierając tych, którym stwarzane bywają trudności, Kościół pragnie służyć każdemu człowiekowi, zatroskanemu o losy małżeństwa i rodziny".

W adhortacji przedstawione zostały zagrożenia oraz potrzeby współczesnych rodzin, podkreślone zostało znaczenie sakramentu małżeństwa - fundamentu chrześcijańskiej rodziny. Zwrócono także uwagę na problem małżeństw "na próbę", wolnych związków, małżeństw złączonych tylko ślubem cywilnym. Ojciec Święty podkreślił, że płodność jest "owocem i darem miłości małżeńskiej", a małżonkowie są wezwani do "przekazywania — poprzez rodzenie — obrazu Bożego z człowieka na człowieka".

Jan Paweł II kończąc adhortację pisze: "Pragnę na koniec zaprosić wszystkich chrześcijan do odważnej i serdecznej współpracy ze wszystkimi ludźmi dobrej woli, którzy w swym życiu niosą odpowiedzialność za służbę rodzinie. Ci którzy poświęcili się dla jej dobra w łonie Kościoła, w jego imieniu i przezeń natchnieni, jednostki, grupy, ruchy czy stowarzyszenia, często znajdują obok siebie osoby i instytucje, które pracują dla tego samego ideału. W wierności wartościom Ewangelii i wartościom ludzkim oraz w poszanowaniu uprawnionego pluralizmu inicjatyw, współpraca ta może sprzyjać szybszemu oraz integralnemu rozwojowi rodziny".

W 1998 roku rozpoczęło się zgromadzenie specjalne Synodu Biskupów dla Oceanii. Spotkanie odbywało się pod hasłem „Jezus Chrystus a ludy Oceanii. Kroczyć Jego Drogą, głosić Jego Prawdę, żyć Jego Życiem” i trwało od 22 listopada do 12 grudnia 1998 roku. Wzięły w nim udział 154 osoby (117 ojców). Owocem prac była adhortacja apostolska „Ecclesia in Oceania”, która została podpisana przez Ojca Świętego 3 lata później, 22 listopada 2001 roku.

W adhortacji przedstawiony został plan ewangelizacji Oceanii. Ojciec Święty pisze w niej: "Pan wezwał do siebie Kościół wysp Oceanii; jak zawsze, powołanie to zawiera w sobie posłannictwo. Trzeba być z Jezusem, po to by wyruszyć od Jezusa - zawsze jednak w Jego mocy i z Jego łaską. Chrystus wzywa teraz do wzięcia udziału w Jego misji z nową energią i kreatywnością. I to właśnie Synod wyraźnie dojrzał w życiu Kościoła na wyspach Oceanii".

Był to pierwszy dokument papieski, który został podpisany i rozpowszechniony w świecie za pośrednictwem internetu.