Imieniny: Marceli, Ludwiki, Jana

Wydarzenia: Międzynarodowy Dzień Przytulania

Kalendarium Jana Pawła II

23 listopada

Dzisiejsza data wiąże się z dwoma wydarzeniami z pontyfikatu Jana Pawła II.

 

  • 31 lat temu rozpoczęło się drugie plenarne zgromadzenie Kolegium Kardynałów pod przewodnictwem Jana Pawła II. 3-dniowy nadzywczajny konsystorz poświęcony był reformie Kurii Rzymskiej, rewizji Kodeksu Prawa Kanonicznego i finansom Stolicy Apostolskiej.
  • W 1995 roku Ojciec Święty odwiedził Palermo. W dniach od 20 do 24 listopada odbywał się tam III Kongres Kościoła Włoskiego. Spotkanie odbyło się pod hasłem "Ewangelia miłości" i wzięło w nim udział ok. 2300 delegatów. W czasie kongresu starano się wyjaśnić relacje pomiędzy miłością a kulturą. W przemówieniu skierowanym do zgromadzonych Jan Paweł II zauważył, że spotkanie to powinno dać nowy impuls do ewangelizacji ziem włoskich. Papież zwrócił także uwagę na wybory polityczne katolików: "Kościół nie powinien i nie zamierza wiązać się z żadnym wyborem kierunku politycznego czy partii, tak jak zresztą nie wyraża preferancji wobec takiego czy innego rozwiązania instytucjonalnego czy konstytucjonalnego, który szanuje autentyczną demokrację" - podkreślił.  Na zakończenie tego dnia Jan Paweł II odprawił Mszę świętą na stadionie w Palermo.